ใครๆก็รู้ดีเอ็นเอของตนเองได้

Headline:ใครๆก็รู้ดีเอ็นเอของตนเองได้
ดร.อดิสร เตือนตรานนท์
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กรุงเทพธุรกิจ 2008 Feb, 06

รหัสพันธุกรรมหรือจีโนม (Genome) ของเราเองเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ถึงแม้ว่ามนุษยชาติจะประสบความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลกมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2001 ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากโครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์หรือ Human Genome Project แต่มาทุกวันนี้ความหวังที่เราทุกคนจะรู้ข้อมูลรหัสพันธุกรรมหรือจีโนมของเราเป็นส่วนหนึ่งในแฟ้มประวัติผู้ป่วยในโรงพยาบาลกำลังจะเป็นจริงมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อวันที่ 4 กันยายนปี 2007 ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกนายเครก เวนเตอร์ (ผู้ก่อตั้งบริษัทเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์) ได้รู้และเปิดเผยรหัสพันธุกรรมของตนเอง นับเป็นครั้งแรกที่ใครๆ ที่มีเงินจ่ายก็สามารถรู้รหัสพันธุกรรมของตนเองได้ ความสำเร็จนี้เป็นข่าวดีที่เปิดโลกของการแพทย์สมัยใหม่ที่เราทุกคนจะมีสิทธิรู้ว่าเรามีโอกาสเป็นโรคอะไรจากรหัสพันธุกรรมของเราเอง ในปัจจุบันความก้าวหน้าในเทคโนโลยีนี้รุดหน้าไปมาก ตัวอย่างเช่น องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ยอมรับชุดตรวจความเสี่ยงการเป็นมะเร็งเต้านมที่มีชื่อว่า MammaPrint ซึ่งสามารถตรวจยีนจากเนื้องอกของเราจำนวน 70 ยีนเพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นมะเร็งหรือไม่และจะลุกลามหรือไม่ คาดว่าชุดตรวจนี้จะแพร่หลายและช่วยให้ผู้หญิงชาวอเมริกันมากกว่า 6 หมื่นคนต่อปีไม่ต้องทำการรักษาด้วยเคมีบำบัดโดยไม่จำเป็น นอกจากนี้ในปีที่แล้วยังเป็นครั้งแรกที่เราสามารถทดสอบและวิเคราะห์หาความแตกต่างของรหัสพันธุกรรมของเรา การทดสอบนี้อาศัยแผนที่รหัสพันธุกรรมของเราแต่ละคนเรียกว่า HapMap ซึ่งจะเป็นข้อมูลตำแหน่งของยีนที่แตกต่างกันในรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของแต่ละคน (ข้อมูลนี้เรียกว่า Single Nucleotide Polymorphism หรือ SNP) ข้อมูลนี้เปรียบเสมือนป้ายชื่อของแต่ละคนที่จะสามารถบ่งบอกว่ายีนของคนนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆ อย่างไร ดังนั้นเมื่อเราเปรียบเทียบข้อมูลนี้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคกับแผนที่รหัสพันธุกรรม HapMap ของมนุษย์เราก็พอจะบอกได้ว่ายีนไหนของคนนั้นที่เป็นสาเหตุของโรค ในปัจจุบันเรากำลังค้นหาตำแหน่งของยีนซึ่งเชื่อมโยงกับการเป็นโรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบดังกล่าวไม่ได้บอกว่าคนนั้นกำลังเป็นโรคนั้นๆ แต่บอกว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนั้นสูงกว่าคนปกติจากพันธุกรรมของเขา เรื่องนี้จึงเป็นที่ตื่นตระหนกกันว่าอาจจะนำไปสู่การแบ่งแยกและความไม่เสมอภาค เช่น เมื่อเรารู้ว่าบุคคลหนึ่งมียีนที่จะเป็นโรคหัวใจวาย เราอาจจะไม่รับเขาเข้าทำงานเพราะงานที่ทำนั้นต้องเครียดหรือใช้พละกำลังมาก เป็นต้น ทำให้รัฐสภาสหรัฐอเมริกากำลังจะออกกฎหมายห้ามแบ่งแยกบุคคลจากข้อมูลทางพันธุกรรม (Genetic Information Nondiscrimination Act) เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทต่างๆ รวมทั้งบริษัทประกันชีวิตนำข้อมูลพันธุกรรมมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ (แต่เราเสียประโยชน์) ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าในเรื่องนี้ยังต้องใช้เวลาอีกนาน แต่อย่าลืมว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นของโลก แต่ปัจจุบันมันกำลังจะเป็นไปได้สำหรับเราทุกคน ใครๆ ก็รู้รหัสพันธุกรรมของเราเองได้ เหมือนที่ใครๆ ก็ “บิน” ได้ครับ
Source>>http://www.nectec.or.th/mems/news/up_news.php

———————————————————–

Related Link See

Google Tech Talks
December, 19 2007
>>Aging of the Other Genome: A Decisive but Ambitious Solution

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s